Jak poskytnout první pomoc svému psovi

Jako podklad k těmto článkům se stala kniha "Pomoc! Jak poskytnout první pomoc svému psovi" od MVDr. Michelle Bamberger (1998). Tato kniha je napsána pro takové majitele psů, kteří se chtějí dozvědět, jak se zodpovědně zachovat v naléhavé situaci. Cílem této knihy je poradit majitelům psů, jak přistupovat k naléhavým případům a jak se zachovat, dokud nepříjde zvěrolékař.

Kapitola 1 popisuje základní postupy při záchraně života.
Kapitola 2 nás seznamuje s první pomocí ve zvláštních případech, které mohou nastat.
Kapitola 3 popisuje typické naléhavé případy, ale nečekejte, až když se naléhavá situace objeví.
Kapitola 4 popisuje postupy jak ošetřit rány a zlomeniny.
Kapitola 5 prověření znalostí.

Obsah


Co udělat jako první: Základní postupy při záchraně života

V této kapitole prodiskutujeme základní kroky aplikovatelné na všechny naléhavé případy a metody první pomoci v životně nebezpečných situacích. Čekání na zásah veterináře může být pro Vašeho psa osudné. Je lépe začít s poskytováním první pomoci, zatímco je veterinář na cestě. Nebo psa zavezete k veterináři sami, hned jak svého psa zabezpečíte. A i v případě, že se Váš pes vzpamatuje sám, byste měli zavolat zvěrolékaři a popsat mu, co se stalo. Většinou Vám poskytne cennou radu, jak pomoci Vašemu psovi k rychlejšímu uzdravení. Nezapomeňte volat vždy dříve, než na kliniku nebo do nemocnice se svým psem dojedete.

Třídění a první ošetření

Odhadnutí stavu Vašeho psa

Ujistěte se, zda je Váš pes na bezpečném místě. Pokud bude Váš pes proti, budete muset použít náhubek nebo provést podobné kroky ještě předtím, než začnete s první pomocí (viz Zabezpečení a převoz, Oddíl 2). Jakmile je pes na bezpečném místě, musíte rychle odhadnout jeho stav a udělat si pomyslný seznam hlavních problémů. Pokud máte představu o zraněních, seřaďte si je od toho nejtěžšího po nejlehčí. Tyto dva kroky by měly být podstoupeny ještě před jakýmkoli zásahem první pomoci. Existuje několik jednoduchých postupů, díky nimž budete schopni rychle odhalit skutečný stav vašeho psa.

 1. Nejprve zjistíte, zda je Váš pes schopný reagovat. Zkuste jej zavolat jménem, zatleskat nebo jej jemně poplácat po hlavě. Váš pes by se měl pohnout, zaštěkat, nebo se k Vám otočit. Pokud reaguje zkontrolujte dech, tep, teplotu, zbarvení sliznice a dobu naplnění kapilár.
 2. Pokud Váš pes na nic takového nereaguje, ihned zkontrolujte dech a tep.
 3. Je-li to nutné, začněte provádět resuscitaci (viz Oddíl 3).
Dech

Při měření dechové frekvence psovi položte ruku na hrudních a podle jeho zvedání a klesání spočítejte počet vdechů za minutu, nebo mu ji přiložte k nozdrám a sledujte vdechy a výdechy vzduchu. Ačkoliv normální dechová frekvence je 10-30 vdechů za minutu, mohou psi dosáhnout až 200 vdechů za minutu. Snížená dechová frekvence může být následkem otravy, podchlazení nebo pokročilého stádia šoku. Zvýšená dechová frekvence může být způsobena vzrušením, teplem, pohybem, bolestí či prvním stádiem šoku.

Puls

Puls změříte tak, že položíte konečky prstů na vnitřní stranu stehna, na slabiny, a nahmatáme puls. Tepnu, stehenní artérii, nemačkejte příliš, jinak neucítíte tep. Chcete-li si poslechnout srdce u malého psa, položte ruku na levou stranu jeho hrudníku asi 2-3 cm za ohybem jeho loktu. U velkého psa položte ruku na levou stranu jeho hrudníku asi 5-7 cm za ohybem jeho loktu. Normální tepová frekvence se pohybuje od 60 do 120 úderů za minutu. Velcí a atletičtí psi mají tendenci ke spodní hranici, zatímco malí psi a štěňata se přibližují k horní hranici. V pokročilém stádiu šoku a při podchlazení bývá puls ještě nižší než 60 úderů za minutu. Naopak vzrušení, zvýšená teplota, srdeční záchvat, elektrický šok, uštknutí, otrava, silná bolest či rané stádium šoku způsobí převýšení horní hranice normálu.

Teplota

Měření teploty můžete psovi zpříjemnit tím, že koneček teploměru namažete krémem či vazelínou. Teploměr zasuneme do konečníku asi 2,5 cm hluboko. Normální teplota psa se pohybuje mezi 38-39°C. Vyšší teplota je způsobena nervozitou, teplem, pohybem nebo infekcí. Teploty o 1-2°C nad normálem lze srazit rozpuštěným aspirinem (co se týče dávek, viz Dodatek 2).Při déle trvající teplotě doprovázené dalšími příznaky (jako např. zvracení, průjem, křeče), byste měli vyhledat veterináře. Teploty pod normálem jsou většinou následkem dlouhodobému vystavení chladnému počasí či šoku.

Dehydratace

Abychom určili, zda je pes dehydrován musíme uchopit jeho kůži na zadní straně krku mezi palec a ukazováček a vytáhnout ji. Pak ji pustit. Správně by měla okamžitě slehnout. Pokud tomu tak není, pes je dehydrován. A čím slehnudí trvá déle, tím je dehydratace vážnější. Dále by měly být jeho dásně na dotek suché, lepkavé. V normálním stavu jsou dásně dost vlhké. Dehydratace je doprovázena šokem, zvracením nebo průjmem. U starších psů se spolu s věkem pružnost kůže snižuje, zatímco u obézních psů tuk pružnost kůže zvyšuje.

Krevní oběh - Dásně a doba naplnění kapilár

Uchopte tlamu, zvedněte pysk a zkontrolujte barvu dásní, lepkavost a změřte dobu naplnění kapilár. Při měření kapilár palcem stlačce dáseň, hned poté palec uvolněte. Stisknuté místo by se mělo do dvou sekund vrátit do původní barvy. Za normálních okolností jsou světle růžové.

Hodně světlé až bílé dásně - šok nebo chudokrevnost v důsledku množství blech, klíšťat a červů.
Modravé dásně - šok, selhání srdce či plic nebo otravy.
Červené dásně - otrava kysličníkem uhelnatým, zástava srdce či plic.
Žluté dásně - jaterní problémy.
Dásně s červenými tečkami - krvácení.

Odstupňování problémů

Uděláte si obrázek o jeho celkovém stavu. Na seznamu jsou nejprve uvedeny situace, kdy pes není schopen reagovat: je bez pulsu a bez dechu nebo bez dechu s pulsem. Oba případy vyžadují okamžitou resuscitaci (viz Oddíl 3).
Při utonutí se plíce naplní vodou, čímž je znemožněno dýchání. (více viz Oddíl 4).
Při dušení se psovi do plic nedostává dostatečné množství kyslíku. (vice viz Oddíl 5). Hrozí mu ztráta vědomí a zástava dechu.
Šok provází mnoho naléhavých případů a bez okamžitého zákroku hrozí zástava srdce a plic a bude nutná resuscitace. (více viz Oddíl 6).

Má-li být pomoc účinná:
Odhadněte prostředí Odstupňování a první ošetření
Odhadnutí stavu vašeho psa Seřazení problémů podle závažnosti

Zabezpečení a převoz

Pokud Vašeho psa srazí auto uprostřed rušné silnice, Vaším prvním úkolem je přemístit jej na bezpečné místo. Během přemístění je nutné psa zabezpečit, aby nepokousal případného pomocníka. Přesun se provádí pečlivě, abychom nezhoršili jeho zranění.

Zabezpečení

Stupně se různí podle typu nehody, velikosti a chování vašeho psa a přítomnosti či absenci nápomocné osoby. Provádíme pouze nejnutnější zabezpečení pro danou situaci a během těchto úkonů k psovi mluvíme přívětivě a tiše.

Zabezpečení psa bez pomoci

Malého psa držíme jednou rukou pod čenichem a druhou rukou provedeme ohledání psa. Velkého psa obejmete paží kolem krku zepředu až úplně dozadu a druhou rukou jej prohlédněte. Jakékoli držení psa bude obtížné pokud pes kouše. V tomto případě nasaďte náhubek. K vytvoření náhubku budete potřebovat měkké pruhy pevné látky, jako je například prostěradlo nebo gáza. Tyto pruhy musí být asi 1 m dlouhé a 5-7 cm široké. Nepoužívejte provazy, řetězy, motouzy ani jiné podobné materiály, které by mohly při utažení požezat kůži. Nebojte se pevně utáhnout kolem pysku a zavažte zbytek gázy kolem uší. Nejlepší je použít nylonový náhubek. Není možné nasazovat náhubek u psa, který má problém s dýcháním, zvrací nebo má vážné zranšní hlavy, tlamy či břicha.

Zabezpečení psa s pomocí

S pomocníkem poskytnete psovi první pomoc daleko rychleji, může to být náhodný kolemjdoucí. Malého pejska uchopte jednou rukou pod pyskem a druhou rukou obejměte kolem levého boku a držte si jej blízko těla. U větších pejsků jednou paží obejměte psa kolem krku a druhou paží obejměte přes záda, tak aby jste jej chytli pod břichem. V případě pomoci druhé osoby použijte náhubek, ať pes kouše či nikoliv.

Převoz

Rozhodnutí se psem hýbat, závisí na tom, zda má nějaké zlomeniny, či nikoliv. Pokud Váš pes utrpěl vážné zranění hlavy, krku, páteře či končetin, například při pádu z velké výšky nebo při srážce s autem, pak je zde velká pravděpodobnost poranění míchy. V takovém případě psa přesouvat opravdu opatrně.

Přesun psa s poraněnou míchou

Příznaky poraněné míchy: bezvědomí, krvácení nebo výtoky z uší, nosu, a tlamy, odlišná velikost zorniček, šok a ochrnutí. Existuje několik postupů jak transportovat psa bez pomoci. U malého psa se pokuste sehnat pevnou desku o něco málo větší než pes tak, aby se vešla do auta. Desku zasuňte pod psa a fixujte jej. Je důležité se psem zbytečně nehýbat a nekroutit. Anebo můžete použít velký ručník nebo prostěradlo. Velkého psa zvedněte do náruče, přičemž by jeho páteř měla zůstat ve stejné poloze, v jaké jste jej našli. Přesun s pomocí je tím pádem jednodušší jak na šetrný přesun na podložku, tak i nakládání do vozidla. Pokud se nenaskytne nikdo, kdo by si sedl na zadní sedadlo a hlídal psa, aby se nehýbal, když řídíte, zajistěte jej polštářky nebo srolovanými ručníky, aby nespadl ze sedadla, když prudčeji zabrzdíte.

Přesun psa se zlomeninou končetin či pánevních kostí

Příznaky zlomeniny jsou bolestivost, otoky a kulhání. Převážejte stejně opatrně jako při poranění páteře. Ke zlomenině mu připevněte dočasnou dlahu. Dlaha velmi účinně snižuje otoky, které jsou původním znakem zlomenin a usnadňuje hojení. Dlaha navíc umožňuje Vašemu psovi vstát, pokud má zlomenou pouze jednu končetinu. Pokud je schopen s dlahou chodit, nechte jej. Pokud ne, může mít další zlomeniny, o kterých nevíte a fixujte jej jako při poranění míchy. Hlavním příznakem zlomeniny pánevní kosti je neschopnost hýbat zadními končetinami nebo rozjíždění zadních končetin do stran.

Přesun psa schopného pohybu

Takového psa musíte v autě zabezpečit. Pro malého psa přepravku, povlak od polštáře nebo vlastní bundu, vestu. K velkému psovi se pokuste sehnat někoho, kdo si k němu sedne do auta, než dorazíte k veterináři. Během přepravy udržujte psa v teple a sledujte vlastní příznaky šoku: bledé dásně, neklid, slabý puls a zvýšená dechová frekvence.

Resuscitace

Resuscitace poskytuje mozku, srdečnímu svalu a ostatním orgánům potřebný kyslík v době, kdy došlo k zástavě srdce a Váš pes není schopen sám dýchat. Pokud pes nereaguje, zhodnotíme jeho stav a v případě nutnosti provedeme resuscitaci. Pokud je po ruce pomocník, provádíme resuscitaci v autě!

Technika resuscitace zahrnuje uvolnění dýchacích cest, dýchání a krevní oběh. Prvním krokem bude uvolnění dýchacích cest, kdy psovi narováte hlavu a krk. Jednou rukou uchopte jeho horní čelist, otevřete mu tlamu a volnou rukou vytáhnete jazyk. Pokud nemůžete jazyk zachytit, použijte kousek látky. Vyčistěte mu tlamu od jakýchkoli zbytků jídra, zvratků apod. Dále musíte určit, zda Váš pes dýchá. Přidržte jeho hlavu a krk natažené v jedné rovině a jazyk vytažený dopředu. Sehněte se k němu obličejem směrem k hrudníku a přiložte tvář k jeho čenichu. Na 10 sekund sledujte, poslouchejte a snažte se pocítit jeho dech. Dále sledujte pohyby hrudníku. Pokud Váš pes dýchá spočítejte dechovou frekvenci. Pak změřte pulz a teplotu, zkontrolujte zbarvení dásní, dobu naplnění kapilár a zda je pes dehydrován. Zavolejte veterináře.

Pokud pes nedýchá, začněte s umělým dýcháním. Narovnejte mu hlavu a krk, aby je měl v rovině, přidržte vytažený jazyk dopředu a uchopte ho kolem tlamy, aby ji měl zavřenou. Pak přiložte Vaše ústa přes jeho čenich a vdechněte vzduch do jeho nozder. Sledujte, jak se psovi zvedá hrudník. Pak svá ústa odtáhněte, aby vzduch z plic mohl volně unikat.

Hrudník se nezvedá: Pysky jsou příliš sevřené,nevydechuje vzduch dostatečnou silou, má nějakou přepážku v dolních cestách dýchacích. Ať je už jeho hrudník zvedá, či nikoli, měli byste mu rychle poskytnout další 2 vdechy.
Dále je nutné zkontrolovat krevní oběh, a to tak, že nahmatáte pus nebo si na 10 sekund poslechntete srdce. Pokud je puls hmatatelný, ale pes nedýchá, musíte okamžitě začít s umělým dýcháním:

Každý vdech by měl být pomalý a trvat nejméně 1-1,5 s. Po minutě umělého dýchání mu na 5 sekund změřte puls a poslechněte si jestli se vrací dech. Pokud nedýchá, pokračujte v umělém dýchání. Někdy se stane, že se vzduch dostane do břicha. Položte ruku dlaní na jeho levý bok, těsně pod žebry a jemně stlačte. Pokud zjistíte slabý a povrchní dech snižte frekvenci na 10 - 15 vdechů za minutu.

Pokud se stane, že puls není možné nahmatat a Váš pes nedýchá musíte k umělému dýchání připojit masáž srdce. U malého psa provádíme stlačování hrudníku tak, že uchopíme oběma rukama kolem nejširšího místa jeho hrudníku, asi 2-3 cm od jeho lokte, aby Váš palec směřoval jedním směrem a ostatní prsty opačným směrem. Pak stlačujeme hrudní koš z obou stran asi o 2-4 cm v časovém intervalu 120 - 150krát za minutu.

U středního a velkého psa se masáž provádí z boku. Obě ruce (na sobě) položte na levou stranu nejširšího místa hrudního koše, asi 5-7 cm od lokte. Hrudník stlačuje asi o 4-5 cm v časovém intervalu 80-100krát za minutu. Pokud hrudník stlačujete 120krát za minutu, měli byste vdechnout při každém šestém stlačení. U středních a velkých psů byste měli střídat dva vdechy s 15 stlaky hrudníku, a to nejméně 12krát za minutu. Pokud máte po ruce druhou osobu, rozdělíte si dýchání a masáž. Frekvence se nemění, jen vdechovat by se mělo s každým druhým či třetím stlačením, nehledě na velikost psa: zvýšíme tak přísun kyslíku.

S resuscitací byste měli pokračovat, dokud jej nepřevezme veterinář, nejste vyčerpání a nemůžete pokračovat, nebo neuctíte bušení srdce nebo puls.

Utonutí

I přesto, že většina psů výtečně plave, může snadno dojít k utonutí. Plíce se rychle naplní vodou a znemožní psu dýchání. Proto prvním krokem je odstranění vody z plic.

První pomoc

Dušení

Pes dokáže pozřít různé předměty, které se mu většinou podaří vykašlat. Pokud se mu však předmět vzpříčí, dojde k dušení. Stejně jako resuscitace i první pomoc při dušení může být poskytnuta na cestě k veterináři. Ušetříte si tak cenný čas.

Příznaky dušení První pomoc - pes při vědomí První pomoc - pes v bezvědomí

Šok a silné krvácení

Když oběhová soustava přestane rozvádět krev, dochází k šoku. Šok vzniká při vážnějším zranění a vyžaduje okamžitou péči.

Šok

Je velmi těžké poznat šok v počátečním stádiu. Jsou to příznaky:

Příznaky šoku v pokročilém stádiu:

První pomoc Silné krvácení

Krvácení může být vnější a vnitřní. Pokud pes krvácí viditelně a dochází k velkým ztrátám dodržujte následné pořadí rad.

 1. Přímý tlak: Krvácení zastavíme stlačením rány dlaní s obvazem či kouskem látky. Obvaz i kousek látky z rány nikdy neodstraňujte, porušili byste tak krevní sraženinu a krvácení by se spustilo znovu. Namísto toho položte další obvaz či látku navrch toho nasátého. Krvácení by se mělo zastavit během 12 min.
 2. Vyvýšení: Poraněnou končetinu zvedněte nad úroveň srdce, ale pouze pokud není zlomená.
 3. Tlakové body: Používá se pokud krvácení nezastavíte ani přímým tlakem, ani zvednutím končetiny. Zmáčkněte tepnu nad ranou, někdy bude potřeba přiložit tlakový obvaz a využít tlakový bod:
 4. Stlačení nad a pod ranou: Pokud stále krvácení nepřestává pozvěte si někoho k sobě a k předchozím úkonům proveďte ještě stlačení místa těsně nad a pod ranou.
 5. Škrtidlo:Použití škrtidel je velmi nebezpečné a může způsobit ztrátu končetiny, proto jej použijeme pouze v krajní nouzi, kdy uvedené metody zklamaly. Nemělo by se sundávat do příjezdu veterináře. Potřebujete asi 15 až 30 cm dlouhý pruh látky či obvazu, ovažte jej kolem končetiny těsně nad místem krvácení a udělejte uzel. Pod něj zastrčte tužku či tyčku, pak tužkou otáčejte tak dlouho, dokud se krvácení nezastaví. Nezapomeňte zkontrolovat čas, kdy bylo aplikováno.

Co udělat za druhé: Důkladná prohlídka od hlavy až k patě

Jakmile jste Vašemu psovi poskytli první pomoc a postarali se o navrácení základních životních funkcí, musíte jej důkladně prohlédnout a ujistit se, že nehrozí žádné nebezpečí.

Oči

Prohlídka

Zkontrolujte, zda pes vidí. Pokud je poraněné jedno oko, srovnejte jej se zdravým:

 1. Velikost zornic
 2. Reakce na světlo
 3. Poloha oční bulvy
 4. Přílišné mrkání a slzení

Velikost zornic zkontrolujte tak, že psovi posvítíte do oka baterkou. Zornice by se měla stáhnout a při zhasnutí by se měla opět roztáhnout. Pokud pes uhýbá nebo slzí,pravděpodobně cítí bolest. Polohu oční bulvy kontrolujeme zepředu, neměla by být ani hluboko ponořená ani vystouplá ven. Oči by měly být čisté, bez výtoku. Pokud se objeví, všimněte si barvy a hustoty.

Naléhavé případy

Zelený oční zákal

Jinak nazývaný glaukom, se projevuje zvýšením nitroočního tlaku. Je důležité rozeznat tyto příznaky a vzít psa k veterináči, protože hrozí ztráta zraku. Vnějšími příznaky jsou:

Výhřez bulvy

Bulva může být vyhřezlá částečně nebo úplně. K vyhřeznutí dochází většinou při souboji, pádu či střetu s autem

První pomoc Cizí předmět v oku

Kámen, úlomek skla, kulka, písek apod. mohou oko poškodit. Příznaky:

První pomoc
 1. Pokud předmět nepoškodil povrch oka
 2. Pokud předmět poškodil oční bulvu
Poškození povrchu oka

Povrch oka (rohovka) může být poškozena poškrabáním, chemikáliemi nebo cizími předměty. Příznaky:

První pomoc
 1. Poškrabání
 2. Popálení chtemikáliemi:
Poranění víček

Víčka mohou být natržená, pohmožděná a oteklá.

První pomoc Krev v oku

Ke krvácení dochází při vážném poranění hlavy nebo jiném zranění. Krev se buď sama do 7-14 dní vstřebá bez dalších komplikací nebo může způsobit zelený oční zákal či oddělení sítnice.

První pomoc

Uši

Prohlídka

Přesvědčte se, zda-li Váš pes slyší. Zkontrolujte barvu uší, měla by být růžová. Prohlédněte jak vnější tak vnitřní část uší, zda najdete rány z pokousání, otoky, bodláčí či klíšťata.

Naléhavé případy
Krevní podlitina

Je otok, který obsahuje krev. Většinou se vyskytuje po násilném otáčení hlavy nebo po pokousání. Hlavním příznakem je měkký a stlačitelný otok.

První pomoc Cizí předměty

Nejčastěji bodláčí a klíšťata. Podle hloubky uvíznutí se projevují následující příznaky.

První pomoc Natržení

K tomu dochází většinou při soubojích s jinými psy. Hlavním příznakem je silné krvácení.

První pomoc

Čenich

Prohlídka

Zkontrolujte dýchání a posviťte psu baterkou do nozder. Normální dechová frekvence při dýchání nosem je 10-30 vdechů za minutu. Pes by neměl funět, pokud není velké teplo nebo není ve stresové situaci. Nozdry by měly být čisté a bez hlenů. Pokud se nějaký hlen objeví, všimněte si jak vypadá.

Nouzové případy
Krvácení z nosu

Krvácení z jedné nebo obou nozder je způsobeno vážným poraněním.

První pomoc Cizí předměty

Většinou bodláčí apod., které se v nosní dutině vzpříčí. Hlavní příznaky jsou:

První pomoc

Tlama/Hrdlo

Prohlídka

Nutná kontrola dásní, zubů, jazyku, žvýkání a polykání. Dásně by měly mít světle růžovou barvu a doba naplnění kapilár by neměla přesáhnout 2 sekundy. Sledujte psa při pití a žraní, pes by neměl přebytečně a abnormálně slintat. Zranění můžete předpokládat pokud pes nejí a nepije nebo při polykání natahuje krk a dusí se.

Nouzové případy
Cizí předměty

Záleží na tom, jak hluboko se předmět do hrdla dostane a podle toho se objevují tyto příznaky:

První pomoc, jedná-li se o háček na ryby pokud vyčnívá špička ven, musíte špičku odcvaknout kleštěmi a opatrně vytáhnout. Má-li pes háček zaražený do pysku tak, že nejde špička vidět, nemanipulujte s háčkem, zajdetě k veterináři.

První pomoc při spolknutí drátu se přesvěčte, zda pes nespolkl jeden konec drátu. Pokud ano, nesnažte se jej vytáhnout, ale převezte psa k veterináři. Pokud se drát zachytil pouze v tlamě, pomalu a opatrně jej odstraňte. Pokud cítíte odpor, přestaňte a vyhledejte veterináře.

První pomoc při spolknutí ostatních předmětů. Viditelné předměty odstraňte. Na neviditelné předměty vyhledejte veterináře.

Popálení tlamy

Dochází k tomu při styku s elektrickým proudem nebo žíravinou. Elektrický proud může způsobit šok. (Kapitola 3, oddíl 8)

První pomoc Krvácení z tlamy

Krvácení doprovází vážné úrazy jako napříklat střet s autem či souboj s jiným psem. Krev vytéká buď z rány v tlamě (vyražený zub), nebo je příznakem vnitřního krvácení či vážného zranění hlavy.

První pomoc Tracheální kolaps

Trachea (průdušnice) je dýchací trubice, která přivádí vzduch z dutiny ústní a nosní do plic. Tracheální kolaps se nejčastěji vyskytuje u malých společenských psů. Může být způsoben rozrušením, pohybem či přímým tlakem na tracheu, přijímáním potravy a pitím. Příznaky:

První pomoc zpočívá v uklidňování psa, nechte si jej vyšetřit veterinářem, zaznamenejte frekvenci kašlání a čím bylo způsobeno.

Hrudník

Prohlídka
 1. Při prohlídce hrudníku se soustřeďte na jeho symetrii, dýchání, zranění a pohmožděniny.
 2. Symetrii zkontrolujete pohledem ze zadu na psa. Při dýchání se musí zvedat a klesat rovnoměrně.
 3. Poslechněte si dech. Dechová frekvence 10-30 vdechu/minutu
 4. Má pes problémy s dýcháním při tréninku? Těžce oddychuje, funí a dechová frekvence je vyšší než obvykle.
 5. Pro nalezení rány jemně stiskněte hrudní koš. Pokud ucítí bolest, pes zakňučí nebo uhne.
 6. Konečky prstů prohmatejte srst, zda nenajdete zaschlou krev či tržné rány.
Naléhavé případy
Zlomená žebra

Příznaky:

První pomoc spočívá v uklidnění psa. Položte jej na bok zlomeným žebrem dolů. Tak zabráníte, aby zlomené žebro tlačilo na plíce a vadilo jim v jejich funkci.

Poranění hrudníku - otevřené rány

Příznaky:

První pomoc Poranění hrudníku - zavřené rány

Příznaky:

První pomoc

Břicho

Prohlídka

Zaměřte se na symetrii břicha a prohmatejte psa, zda nemá nějaké rány či pohmožděniny.

Naléhavé případy
Nadýmání (žaludeční torze) - tento případ bude v Kapitole 3, Oddíl 4.
Cizí těleso v žaludku

Patří mezi ně kameny, knoflíky, špendlíky atd. Pokud je neodstraníme, mohou způsobit ucpání či poranění vnitřních orgánů. Příznaky:

Poranění (bez porušení kůže)

Taková poranění se objevují při střetu s autem a zahrnují poškození vnitřních orgánů. Všeobecně se příznaky cizích těles v žaludku shodují s úrazy, ale záleží na poškozeném orgánu. V těchto případech neexistuje první pomoc jiná než vyhledání veterináře.

Poranění (s porušením kůže)

Způsobeno šípem, nožem, střelnou zbraní. Příznaky:

První pomoc Žaludeční katar (gastritida)

Pokud pes sní něco špatného či zkaženého. Příznaky:

První pomoc Výhřes sliznice rekta

Nastává při velkém tlačení při zácpě nebo po porodu. Objevuje se i u štěňat. Příznaky lze přímo vidět: vyhřezlá sliznice z konečníku, zbarvení sliznice je nejprve světle červené později temně červené.

První pomoc

Končetiny

Prohlídka

Následkem úrazu. Kontrola končetin:

 1. Sledujte chůzi Vašeho psa - šetří-li jednu nohu na úkor druhých
 2. Všimněte si kloubů - neměly by být oteklé
 3. Pokuste se najít bolstivá místa, pohmožděniny a zlomeniny- prohmatání končetiny od shora dolů. lehce se dotkněte prstů, zda neuhne. Nakonec hřebenem nebo konečky prstů pročeště jeho srst a snažte se najít zaschlou krev, porušenou kůži nebo jiné zranění.
Naléhavé případy
Zlomeniny

Vznikají po vážných úrazech. Pes končetinu bude zvedat a šetřit. Více v kapitole 4, oddíl 3. Máte-li podezření, že Váš pes má zlomenou končetinu, ještě než jej začněte přemisťovat, přiložte mu k ní dlahu.

Poranění

Při pokousán či vážných úrazech může dojít k porušení kůže, svalstva, nervů a cév. První pomoc při silně krvácející ráně je okamžité zastavení krvácení viz kapitola 1, oddíl 6. Pokud rána není hluboká, vyčistěte ji a obvažte viz kapitola 4, oddíl 1-2

Schopnost reagovat

Prohlídka

Pokud se Váš pes chová jinak než obvykle, je to znamení, že něco není v pořádku, i když jste během prohlídky od hlavy až k patě na žádný problém nenarazili. Vyzkoušejte schopnost Vašeho psa reagovat. Sledujte jej, zda je bystrý, v depresi, otupělý, přecitlivělý nebo dezorientovaný. Pokud na něm pozorujete náhlou změnu chování, může být porušena i nervová soustava jako v přípradě záchvatu či kómatu. Oboje bude probráno v kapitole 3.

Naléhavé případy
Ztráta vědomí

Dochází k ní, když se mozku nedostává dostatečné množství kyslíku či cukru. Dále při srdečních problémech, nízkém obsahu cukru v krvi, zrychleném dýchání či záchvatech kašle. Ke vzpamatování dochází velmi rychle, první pomoc jako taková neexistuje. Snažte se zaznamenat, jak dlouho trvá a za jakých okolností k nim dochází. Příznaky:

Shrnutí
Prohlídka od hlavy až k patě
Část tělaParametry
OčiZrak a velikost zornice
Reakce na světlo
Postavení bulvy
Nadměrné mrkání či slzení
UšiSluch
Pokousání
Otoky
Bodláčí
Klíšťata
Tlama/HrdloDásně
Zuby
Jazyk
Žvýkání
Polykání
HrudníkSymetrie hrudníku
Dech
Bolest
rány
BřichoSymetrie břicha
Bolest
Rány
KončetinyChůze
Klouby
Bolest
Rány
Schopnost reagovatBystrost
Deprese
Otupělost
Přecitlivělost
Dezorientace
Změny v chování

Typické naléhavé případy a jak se s nimi vypořádat

Naléhavé případy v této kapitole mají jednu společnou vlastnost: pokud hned neposkytnete vašemu psovi první pomoc, je v sázce jeho život. Jedná se o životu nebezpečné situace, proto je důležité rychle rozeznat příznaky a okamžitě jednat. Pokud máte po ruce telefon, klidně si zavolejte o radu, jak první pomoc provádět a zároveň ho upozorněte, že povezete naléhavý případ. Veterinář bude mít čas se připravit, popř. přijede Vám napomoc nebo Vás uklidní a psa budete moci opatrovat doma.

Alergické reakce

Okamžitou péči vyžadují dva typy alergií, anafylaktický šok a kopřivka. Jde o okamžitou alergickou reakci, přičemž první z nich (anafylaktický šok) proběhne během několika minut a druhá (kopřivka) až do dvaceti minut.

Anafylaktický šok

Může nastat z několika příčin, většinou po požití léků a antibiotik, lokální anestézie, hormony injekce, bodnutí hmyzu či jídlo. U citlivých psů tyto látky během několika minut vyvolají reakci, která může způsobit srdeční nebo plicní kolaps. Příznaky jsou:

První pomoc Kopřivka

Je zapříčiněna alergií na určitou stravu, hlavně bohatou na bílkoviny, jako je kravské mléko, maso či vejce. U citlivějších psů může nastat také při transfuzi krve či bodnutí hmyzu. Příznaky se objevují v oblasti hlavy:

První pomoc Máte-li podezření, že Váš pes má alergii na jídlo, zeptejte se veterináře na hypoalergickou dietu.

Porodní problémy

Jsou ve většině způsobeny úzkými porodními cestami. slabými děložními stahy nebo příliš velkým plodem. Když se štěně narodí může mít problémy s dýcháním, pokud matka neprotrhne plodový obal. Příznaky porodních potíží:

První pomoc

Pro matku Pro štěňata

Pokousání a uštknutí

Zde probereme všechny druhy pokousání, bodnutí a uštknutí od různých druhů zvířat: koček, psů, hadů, klíšťat, hmyzu a pavouků.

Pokousání
Příznaky pokousání

Pokud Váš pes není očkován proti vzteklině a byl pokousán zvířetem nakaženým vzteklinou mohou se objevit ještě další příznaky:

První pomoc Uštknutí

Hadi tvoří největší procento všech případů otravy psů. Všeobecně uštknutí nejedovatého hada vypadá jako poškrabání, neotéká a nerudne. Příznaky uštknutí jedovatého hada závisí na místě uštknutí, kolik jedu bylo vstříknuto a na zdraví a věku psa. Většinou dochází k uštknutí na tlapách a čenichu. Nemocní, velice mladí a staří psi se zotavují velmi dlouho. Pokud je alergický na jed, může se objevit anafylaktický šok.

Příznaky uštknutí jedovatým hadem: První pomoc

POZNÁMKA: pokud byl pes ušknut nejedovatým hadem, vezměte jej také k veterináři, aby byl ošetřen proti bakteriálním infekcím, které se mohou objevit.

Uštknutí

Klíšťata můžeme najít po celém těle, ale většinou se drží v oblasti hlavy, krku a mezi prsty. Tři základní nemoci, které přenášejí klíšťata:

Klíšťová encefalitida

Tuto nemoc přenášejí klíšťata Dermacentor variabilis a Dermacentor andersoni. Jakmile se přisají, svými slinami vpustí do těla toxickou látku, která způsobí:

Ranné příznaky Pozdější příznaky Borelióza

Tato nemoc je přenášená klíšťata rodu Ixodes, která svými slinami rozšiřují baktérie Borrelia burgdorferi. Aby došlo k nakažení psa, musí být klíště přisáto nejméně dva dny. Projevuje se:

Klíšťový návratný tyf

Tuto infekci rozšířují klíšťata, která přenášejí klíšťovou encefalitidu. Infekce klíšťovým návratným tyfem nastane, pokud klíště svými slinami do těla rozšíří prvoka Rickettsia rickettsii. Příznaky jsou:

Zpozorujete-li takové příznaky, okamžitě volejte veterináře. Ačkoli první pomoc při klíšťové infekci neexistuje, můžete takové nákaze zabránit tím, že vašeho psa po procházce lesem prohlédnete. Klíště ještě nemusí být přisáto nebo není přisáto dostatečně dlouho na to, aby se pes infikoval.

Konečky prstů pročeště srst, začněte od hlavy směrem dozadu. Najdete-li klíště, odstraňte jej pomocí pinzety nebo jej uchopte mezi ukazováček a palec a vytáhněte jej. Klíště uschovejte pro veterináře, aby provedl analýzu.

Včely, vosy, sršni a mravenci

Bodavý hmyz se může stát největší hrozbou, a to hlavně v případě, že bude pobodán opakovaně nebo je alergický na hmyzí jed (což je velmi zřídka). Příznaky se liší od místa pobodání, počtu bodanců a citlivosti psa:

První pomoc

Nadýmání (Torze žaludku)

Nadýmání souvisí s rozšířením a tvorbou plynů v žaludku. Žaludek se začne zvětšovat a otáčet a dochází k torzi a následnému zaškrcení velkých cév a zastavení přívodu krve, čímž je způsoben šok, a pokud psovi neposkytneme okamžitou pomoc, končí smrtí. Přesnou příčinu neznáme, ale některé faktory, které k tomu směřují jsou:

Příznaky nadýmání jsou: První pomoc - na cestě k veterináři poskytněne protišoková opatření viz kapitola 1, oddíl 6.

Popáleniny

Objevují se jako následek nehody nějakým horkým předmětem, plamenem či elektrickým proudem (viz oddíl 8. Dale existují chemické popáleniny způsobené kyselinami nebo zásadami. Pokud je pes uvězněn v hořícím domě, popálí si sliznici dýchacích cest.

Pokud jsou popáleniny silné, mohou způsobit šok, extrémní bolesti a infekci. Stupeň popálení záleží na věku psa, velikosti, místě a hloubce popáleniny. Popáleniny jsou vážná zranění, pokud se jedná o malého nebo starého psa, pokud jsou rozšířeny na více než 15% těla, zasáhnou-li hlavu či klouby nebo je porušena celá vrstva kůže. Příznaky popálení závisí na hloubce. Rozlišujeme popáleniny:

 1. Stupně - dochází pouze k poškození pokožky (epidermu), která zrudne a objeví se puchýře. Rychle se hojí.
 2. Stupně - dochází k poranění nejen epidermu, ale také škáry. Puchýře praskají a povrch zrudne, zvlhne a otéká. Zasychá a zbledne teprve po několika dnech. Hojí se asi dva týdny.
 3. Stupně - dochází k poškození obou vrstev kůže a zranění proniká pod ni. Porvrch je až černý a chybí srst. Hojí se pomalu a zanechávají po sobě jizvy.
První pomoc při popálení horkem

Popáleniny 1. stupně Popáleniny 2. a 3. stupně První pomoc při chemických popáleninách První pomoc při vdechnutí kouře

Kóma

Nastává v okamžiku, kdy pes ztrácí vědomí, jako kdyby spal, ale nereaguje na bolest. Může nastat při vážném onemocnění vnitřních orgánů: mozku, srdce, plic, ledvin, jater a slinivky. Může být způsobeno určitým druhem léků, extrémnimi teplotami, šokem a infekcí. Dva základní příznaky jsou:

První pomoc

Diabetický záchvat

Pokud pes trpící cukrovkou dostal příliš (snížení hladiny cukru v krvi) nebo málo (zvýšení hladiny cukru v krvi) inzulínu. V obou případech volejte veterináře.

Příliš inzulínu

První příznaky se objeví 3-7 hodin po poslední dávce inzulínu:

První pomoc Nedostatek inzulínu

Pokud jste svému psovi zapomněli dát inzulin, nebo jste mu ho dali málo, pak se objeví tyto příznaky:

První pomoc - ihned podejte psu obvyklou dávku inzulínu. Pokud Váš pes není léčen a objevíte tyto příznaky ihned jej vemte k veterináři.

Elektrický šok

Je způsoben překousnutím elektrické šňůry. Srdce Vašeho psa začne bít nepravidelně a plíce budou naplněny tekutinou. Příznaky jsou :

První pomoc

Otrava

Existuje řada látek způsobující otravu, počínaje běžnými čisticími prostředky, prostředky k hubení hmyzu, nemrznoucí směsi, kůrou a listy rozličných rostlin, různé druhy žab a mloků. Dále všechny léky, dokonce i běžné prášky, mohou být pro psa nebezpečné.

Možná se V8m podaří zjistit, co pes požil. Příznaky otravy závisí převážně na požitém množství, ale všeobecné znaky otravy jsou:

V následující tabulce najdete seznam nečastějších jedovatých látek a rostlin, jejich zdroj a potřebnou první pomoc.

Všeobecná první pomoc
 1. Je-li Váš pes v bezvědomí, uvolněte mu dýchací cesty a proveďte resuscitaci.
 2. Zavolejte veterináře, aby určil o jaký typ otravy jde, jaký jed, v jakém množství, dobu požití a příznaky
 3. Do dvou hodin po požití jedovaté látky postupujte podle následujících rad:
 4. S výjimkou barev, asfaltu, motorového oleje a podobných látek, jedy, které nebyly požity vnitřně, ale drží na povrchu psa, odstraňte takto:
 5. Barvu, asfalt a motorový olej odstraňte z kuže vašeho psa takto:

NEJČASTĚJŠÍ JEDY

JEDZDROJPRVNÍ POMOC
Arzenika Prostředky na hubení hmyzu
Herbicidy
Barvy
Vyvolejte zvracení
Dejte psovi živočišné uhlí.
Protilátky získáte u veterináře
Ethylenglykol Nemrznoucí směsi Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Fenoly Dezinfekce (Lysol)
Fungicidy
Herbicidy
Mořidla na dřevo
Fotografické emulze
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí.
Kyseliny Čistící roztoky
Leptavé roztoky
Odbarvovací prostředky
Nevyvolávejte zvracení
Vypláchněte tlamu vodou
Dejte mu 1-2 lžíce oleje.
Kysličník uhelnatý Výfukové plyny Vezměte psa od zroje výfukových plynů
Proveďte resuscitaci
Sledujte jej po 48 hodin.
Léky Aspirin (pro lidi)
acetaminophen (Tylenol)
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Metaldehydy Prostředky na hubení hlodavců
Návnady na slimáky
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Močoviny Prostředky na hubení hmyzu:
Carbaryl
Sevin
Propoxur
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Olovo Prostředky na hubení hmyzu:
Barvy
Keramika
Linoleum
Golfové míčky
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Organické fosfáty Prostředky na hubení hmyzu:
Dichlorvos
Fenthion
Parathion
Ronnel
Trtichlorfon
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Ropné destiláty Motorový olej
Benzin
Terpentýn
Barvy
Ředidlo
Odstraňovač nátěrů
Nevyvolávejte zvracení
Podejte psu 1-2 lžíce oleje
Strychniny Prostředky na hubení hlodavců Vyvolejte zvracení,pokud pes nejeví známky
ztíženého dýchání
Podejte psu živočišné uhlí
Vitamín D3 Prostředky na hubení hlodavců Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Nevystavujte psa přímému slunci
Warfarin Prostředky na hubení hlodavců Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Zásady Čpavek
Prášek na praní
Odstraňovač nátěrů
Saponáty
Nevyvolávejte zvracení
Vypláchněte tlamu vodou
Podejte psu 1-2 lžíce oleje

JEDOVATÉ ROSTLINY

NÁZEV ROSTLINY/
JEDOVATÁ ČÁST
PŘÍZNAKY PRVNÍ POMOC
Azalka, rododendron/
listy
Opakované polykání
Zvýšená tvorba slin
Vyvolejte zvracení
Dejte psovi živočišné uhlí.
Tulipán, narcis
amarylis,kosatec/
cibulky
Deprese, zvracení Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Břečťan/
Plody
Žízeň, zvracení,
průjem,
může nastat smrt
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí.
Jmelí/
Bobule
Zvracení, průjem Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Otrava houbami (Anmanifaceae)/
Kalich
Zvracení, průjem,
svalové křeče
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Lilek černý/
Bobule
Zvracení, krvácivý průjem,
třesení, slabost
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Anglický ořech,
černý ořech/
Skořápka
Zvracení, průjem,
křeče
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Trnová koruna/
Šťáva z listů
Zapálení kůže a očí,
zvracení, průjem
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Filodendron/
Listy
Oteklý jazyk a hrdlo,
ztížené dýchání
Uvolněte dýchací cesty
Proveďte resuscitaci
Nevyvolávejte zvracení
Kopřiva žahavka Pálení v tlamě,
slabost
Nepravidelná činnost srdce
Utište psa
Nevyvolávejte zvracení
Tabák/
Listy
Zvracení, průjem,
ztížené dýchání,
slabost, potácení
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Uvolněte dýchací cesty
Proveďte resuscitaci.
Tis/
Jehličí, kůra, semena
Slabost, ztížené dýchání Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Uvolněte dýchací cesty
Proveďte resuscitaci.
Oleandr/
Listy, kůra, stonek
Konvalinka/
Cibule
Náprstvník/
Celá rostlina
Deprese, krvavý průjem,
rychlý či pomalý tep
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Višeň, třešeň, jablko
meruňka, mandle/
Semena
Otrava kyanidem:
růžové dásně,
nechtěné pomočování
a vyprazdňování střev,
křeče, kóma
ztížené dýchání,
pěna u huby
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Durman/
Semena
Zčervenán kůže,
zvýšená teplota,
křeče
Vyvolejte zvracení
Podejte psu živočišné uhlí
Lopuch/
Květenství
Podrážděné oči,uši,nos,
průduška, průdušnice
Vyčistěte a ošetřete rány
Rány ovažte
Uvolněte dýchací cesty
Proveďte resuscitaci
Růže, ostružiník/
Trny na stoncích
Ranky a podráždění očí,
čenichu, kůže
a tlap
Vyčistěte a ošetřete rány
Rány ovažte
Kdouloň, hloh/
Trny na stoncích
Ranky na očích,kůži,
tlapách a končetinách
Vyčistěte a ošetřete rány
Rány ovažte
Kaktus/
Ostny
Trávy/
Osiny, bodliny, zrna
Ranky se zabodnutými
ostny
Vyčistěte a ošetřete rány
Rány ovažte
Pinzetou odstraňte bodliny, ostny
Ostatní uvíznuté ostny musí být odstraněny chirurgicky


Žáby a mloci

Především tyto otravy hrozí zvědavým štěňatům.

Jedovaté žáby

Příznaky otravy z žab se projevují velmi rychle:

První pomoc Mloci

Příznaky otravy:

První pomoc

Záchvaty

Při náhlém porušení funkce mozku dochází k záchvatům. Je-li zasažena pouze určitá část mozku, hovoříme o částečném záchvatu, a v případě zasažení celého mozku jde o silný záchvat. Příčinou může být nádor na mozku, nedostatek kyslíku, nízká hladina cukru v krvi, onemocnění jater, různé viry a jedy. Někdy však původ není znám a takové záchvaty označujeme jako idiopatické. Pokud se takové záchvaty opakují, pak se jedná o epilepsii.

Záchvat částečný

Příznaky se liší podle typu záchvatu. Všímejte si:

Silný záchvat

Takový záchvat se skládá ze čtyř stádií:

 1. Stav před záchvatem epilepsie: Pes je neklidný a rozrušený a snaží se vám být nablízku. Trvá asi 1-2 min.
 2. Prodrom (předzvěst choroby): Stádium, kdy Váš pes ztrácí vědomí, což trvá asi 1-2 sekundy.
 3. Iktus: Stádium, kdy Váš pes zůstává v bezvědomí a začínají křeče provázené pomočováním, vyprazdňováním střev, slintáním a rozšířením zorniček. Tento stav trvá několik sekund až minut.
 4. Poslední fáze: stádium, kdy pes nabere vědomí a přichází oslepnutí, slabost a stavy zmatení. To může trvat od několika hodin až po několik dní.

Dále existuje ještě jiný typ záchvatu, tzv. petit mal neboli malý záchvat epilepsie, který je u psů velmi řídký a projevuje se:

První pomoc

Teplotní extrémy

Jsou-li psi vystaveni velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k velkému snížení či zvýšení jejich tělesné teploty.

Změny tělesné teploty souvisí s dobou trávenou v extrémních podmínkách stejně jako s věkem a fyzickou kondicí Vašeho psa. Je důležité si uvědomit, že oba teplotní extrémy mohou mít za následek záchvat, stav bezvědomí a smrt.

Vysoké teploty

Úžeh, těhotenské křeče nebo opakované záchvaty mohou mít za následek velmi vysoké tělesné teploty (nad 40°C)

Úžeh

Většinou se objeví, je-li Váš pes vystaven velmi teplým podnebním podmínkám. Počáteční příznaky:

Pozdější příznaky:

Ještě pokročilejší příznaky:


První pomoc
Těhotenské křeče a záchvaty

V takových případech tělesná teplota soupá následkem tepla ze svalové činnosti. Jsou způsobeny svalovými záchvěvy, jež se u feny objevují po vrhnutí. Při záchvatech, a to především u těch opakovaných či prodlužovaných, dochází díky křečím ke zvýšení tělesné teploty viz kapitola 3, oodíl 10.

První pomoc Nízké teploty

Při vystavení psa extrémně nízkým teplotám může dojít k podchlazení, tedy snížení tělesné na 25-35°C (někdy i nižším). Tento stav nazýváme hypotermie. Za takových podmínek může dojít i k omrzlinám. Někdy dochází k podchlazení a omrznutí zároveň.

Podchlazení

Hlavní příznaky:


První pomoc
Omrzliny

Lehké omrzliny poznáme podle těchto příznaků:


První pomoc
 1. Lehké omzliny
 2. Těžké omrzliny

Zneprůchodnění močových cest

Většinou dochází u psů, jejichž močová trubice, vedoucí z močového měchýře ven, je příliš úzká a dlouhá.

Ve většině případů je zneprůchodnění způsobeno močovými kaménky vzniklými z minerálních solí. Tyto kaménky vznikají v močovém měchýči a usazují se v močové trubici, čímž zabraňují moči v opuštění močového měchýře. Hlavními příznaky jsou:


První pomoc

Zvracení a průjem

Zvracení a průjem mají společné příčiny a znaky a první pomoc se v obou případech téměř shoduje.

Zvracení

Změna ve stravě (nové jídlo nebo nějaké zbytky), střevní červi, infekční choroby virového původu (parvoviróza, psinka, leptospiróza) nebo cizí těleso v žaludku nebo střevech.

U štěňat může být zvracení také způsobeno intussuscepcí, neboli vchlípením, které nastává, pokud se jedna strana střeva zevnitř tlačí na druhou stranu střeva.

U dospělých psů způsobuje zvracení také: zánět slinivky břišní, onemocnění jater a ledvin, vředy, otravy nebo nádory v zažívacím traktu, Zvracení probíhá za příznaků:

Zvracení dále může zapříčinit:


Průjem

Obsah střev je příliš řídký. Hlavními příčinami jsou změny ve stravě, střevní červi, infekční onemocnění virového původu (parvoviróza, psinka, leptospiroza), léky (antibiotika a léky proti rakovině), stres a otrava. Příznaky doprovázející průjem jsou stejné jako u zvracení.

První pomoc

Všeobecné techniky první pomoci

Zlomeniny a rány se vyskytují především u vážnějších úrazů. Rány mohou být rychle infikovány, proto je důležité je umět vyčistit a obvázat ještě před ošetřením veterinářem. Pokud je to možné, je dobré zlomeniny zajistit dlahou, čímž se zmírní rozsah otoku a sníží možnost dalších komplikací během dopravy k veterináři.

Rány

Mohou být zavřené (zůstane-li kůže neporušena) a otevřené (když je kůže porušena).

Ošetření ran

Zavřené rány

Zavřené rány jsou známy pod názvem podlitiny a pohmožděniny. Objevují se u lehčích úrazů nebo společně s otevřenými ranami při těžkých úrazech. Příznaky jsou:

První pomoc Zavřené rány

Dochází k odhalení tkání, protože byla poškozena kůže. Zranění vyžaduje okamžitou péči, nejlépe do 6 hoddin, jinak hrozí nebezpečí infekce.

První pomoc při poranění se silným krvácením První pomoc při poranění bez silného krvácení Infikované rány

Došlo-li k infekci rány, všimněte si následujících příznaků

První pomoc Infikované rány

Je způsoben bakteriemiClostridium tetani, které se vyskytují v půdě a fekáliích různých živočichů (včetně člověka). Bakteriím se v hluboké otevřené ráně velice daří. Příznaky se objevují po 1-2 týdnech od úrazu:

První pomoc Typy otevřených poranění

Oděrky jsou většinou způsobeny odřením kůže o tvrdý povrch. Může se objevit slabé krvácení. Řezná rána je způsobená ostrými předměty s hladkým a rovným okrajem. Často jsou spojeny se silným krvácením. a porušením nervové soustavy a svalové tkáně. Tržná rána je způsobena předmětem s ostrým nepravidelným okrajem např. kousnutí. V takovém případě dochází k velkému poškození tkání. Odtržení části těla, které se objevuje při pádu a zachycení o něco či při autonehodách. Amputace je úplné oddělení od zbytku těla, což se stává při nehodách se sekačkou či motorovou pilou. Bodnou ránu především špičatými předměty jako zuby, kulky, nehty, hřebíky, šípy, třísky apod. je obtížné vyčistit, je velmi pravděpodobná možnost infekce včetně tetanu.

Téměř všechny tyto otevřené rány budeme ošetřovat stejným způsobem, ale v případě (např. propíchnutí) musíme podniknout nějaké kroky navíc:

První pomoc při zadření První pomoc při zranění dikobrazím ostnem První pomoc při probodnutí šípem

Obvazování

Nejprve si popíšeme a znázorníme tři hlavní typy obvazového materiálu a pak způsob obvazování jednotlivé části těla.

Cíl

4 hlavní důvody, proč je lépší rány obvazovat:

 1. Zabráníme tak vniknutí nečistot a infekce do rány.
 2. Předejdeme tak dalšímu zranění a sebepoškození.
 3. Udržíme ránu vlhkou.
 4. Zajistíme odsávání krve z rány.
Všeobecné techniky

Jednoduché obvázání rány se skládá ze tří vrstev: gáza, obvaz a náplast. V některých případech je nutné něco přidat navíc.

Gáza

Je to první vrstva obvazu, která přichází do přímého kontaktu s ránou. Sterilní gáza má samozřejmě přednost před nesterilní, ale důležité je, aby gáza byla savá, čistá a nezaprášená, pak se jí může stát i utěrka nebo malý ručník.

Je-li to nutné, ještě než ji položíte na ránu, ji namažte mastí. Nejlépe je použít Neosporin nebo bacitracin. Nikdy nepoužívejte vazelínu, protože není vodou propustná a je pak velmi těžké ji z rány smýt. Mast nikdy nepoužívejte, pokud chcete obvazovat hluboké rány, otevřené zlomeniny nebo popáleniny, protože pak je velmi obtížné mast z ran odstranit. Gázu přikládejte vždy na vyčištěnou ránu. Přes gázu omotejte obvaz, který pak přelepte náplastí. Mezi obvaz a kůži Vašeho psa by se měly vejít dva prsty.

Na poraněné oko přiložte gázu (gáza by měla být předem namočena do sterilního slaného roztoku nebo studené vody). Gázu převažte obvazem, přičemž začněte nahoře na hlabě před uchem opačným k postiženému oku. Pokračujte v obazování směrem dolů pod bradu a kolem celé hlavy. Tímto způsobem táhněte střídavě před a za uchem opačným k postiženému oku. Obvaz opět zajistěte náplastí.

Obvaz

Prostřední vrstvu tvoří obvaz. Nedoporučuje se používat elastické a strečové obvazy. Příliš utahují, čímž se zvyšuje šance přerušení krevního oběhu a vznik otoků, zchladnutí a zblednutí kůže. Obvaz motáme kolem gázy, čímž zabráníme tomu, aby byl příliš stažený. Při obvazování se snažte obvaz překrývat asi o 1/3 jeho šířky.

Náplast

Nejvrchnější vrstvu tvoří náplast, která drží celý obvaz pohromadě. Elastická náplast může způsobit stejné komplikace jako elastický obvaz. Náplast se aplikuje stejným způsobem jako obvaz, přičemž je nutné zachytit srst kousek nad horní části obvazu a kousek pod dolní.

Opět by jste měli náplast lepit tak, aby jste pod ní mohli zasunout dva prsty. Rána by se měla denně převazovat, pokud veterinář neurčí jinak.

Speciální obvazy
Oči

Jedná-li se o poranění oka bez proniknutí cizího předmětu, o poškození oční bulvy, očních důlků nebo víček

Na vyčištěnou ránu přiložte gázu a mezi ucho a hlavu psa dejte kousek vaty. Ovažte poraněné ucho tak, že bude ležet nahoře na hlavě. Hlavu ovažte obvazem, táhněte jej střídavě před a za zravým uchem. Stejným způsobem aplikujte náplast.

Krk

Na vyčištěnou ránu přilože gázu a volně ji obvažte kolem celého krku. Obvaz zajistěte náplastí. Ujistěte se, že obvaz je dostatečně volný tak, že mezi něj a krk strčíte dva prsty. Váš pes by po aplikaci obvazu neměl mít žádné problémy s dýcháním.

Přední/zadní končetiny

Při jakémkoliv poranění končetin, které neodhadujete na zlomeninu.

Zadní končetina Na vyčištěnou ránu přiložte gázu. Na přední a zadní stranu končetiny nalepte podélně dva pruhy náplasti tak, aby nahoře i dole přesahovaly ránu. Nesmíte však jimi zasáhnout do rány, i kdyby to mělo znamenat, že nalepíte jenom jeden pruh. Končetinu ovažte obvazem (začněte odspoda), obvaz jemně stahujte a nechte pruhy náplastí nahoře i dole asi 2 cm vyčnívat. Vyčnívající konce náplastí otočte dolů a aplikujte náplast stejným způsobem jako obvaz, přičemž na okrajích zachytíte kousky srsti. Pokud obvazujete celou končetinu, vždy nechte vyčnívat konečky prstů, abyste mohli kontrolovat, zda obvaz není příliš těsný. Pokud by byl těsný, prsty začnou otékat, modrat nebo chladnout. Měli byste být také schopni mezi kůži a obvaz strčit dva prsty.

Přední končetina Na vyčištěnou ránu přiložte přeloženou gázu tak, aby pokrývala horní i spodní část tlapy. Pak ji ovažte obvazem, začněte odspoda a táhněte směrem nahoru. Stejným způsobem aplikujte náplast. Aby obvaz nesklouzl, zachytněte náplastí kousek srsti.

Hrudník

Na ránu přiložte gázu (v případě poranění hrudníku gázu předem namočte do sterilního slaného roztoku nebo studené vody) a ovažte obvazem, přičemž začněte na hřbetě psa. Aby obvaz nezklouzl, táhněte jej střídavě před a za přední končetinou blíže poraněnému místu. Stejným způsobem aplikujte náplast. Aby obvaz lépe držel, zachytněte náplastí na okrajích obvazu kousek srsti.

Ocas

Na vyčitěnou ránu přiložte gázu. Začněte obvazovat od spodu nahoru, zleva doprava a pak zpět přes břicho. Dále obvazujte vždy pravou stranou dolů a levou nahoru. Nahoře táhněte obvaz střídavě dopředu a k ocasu. Tato křížení opakujte nejméně dvakrát. Stejným způsobem aplikujte náplast. Váš pes by měl být schopen s tímto obvazem chodit, močit i vyprazdňovat střeva.

Ochranný límec

Slouží k ochraně obvazů jak na hlavě, tak i na ostatních částech těla. Můžete jej dostat u svého veterináře. Ale dostanete-li se do noutové situace a nemáte možnost vyzvednout jej u veterináře, pak si jej můžete lehce vyrobit sami:

Po nasazení límce sledujte reakci psa. Při zoufalé snaze sundání i po několika minutách, mu jej raději sundejte. Pokud se rozhodnete psovi límec ponechat, přesvěčte se, zda vašemu psovi nebrání v jídle a pití.

Zlomeniny

Jsou nejčastějším úrazem při srážce s autem nebo pádu či skoku z výšky.

Ještě než začnete Vašemu psovi ošetřovat zlomeninu, je důležité si uvědomit, že například při srážce s autem mohl utrpět daleko vážnější úraz (šok, krvácení...) než je zlomenina, o které by mělo být postaráno dříve než se pustíte do dlahování zlomeniny (viz Kapitola 1, Oddíl 1)

Zlomenina páteře

Příznaky závisí převážně na části míchy, která byla porušena. Všeobecné příznaky jsou:

První pomoc Zlomenina pánve

Pes bude schopen hýbat předními končetinami, ale nebude schopen pohnout zadními končetinami nebo se bude snažit vstát a jeho zadní končetiny se rozjedou do stran.

Zlomeniny končetin

Zásadním příznakem je, že Váš pes nebude na postiženou končetinu našlapovat plnou vahou, i když musíte brát v úvahu, že všichni psi toto pravidlo nerespektují. Pokud Váš pes na jednu končetinu kulhá, nemusí to znamenat, že jí má zlomenou, a pokud Váš pes chodí normálně, nemusí být ještě vyloučeno, že ji má zlomenou.

Prví pomoc

Vymknutí, výrony a natažené svaly

Při těchto zraněních se mohou objevit stejné příznaky jako u zlomenin, proto bývají většinou i stejně ošetřovány, dokud pes není prohlédnut veterinářem

K vymknutí dochází, pokud kost vyklouzne z kloubu, většinou jako následek vážného úrazu. Výrony jsou doprovázeny natržením či natažením šlach, vaziva a krevních cévek v okolí kloubu a dochází k nim také při vážném úrazu. Jsou způsobeny náhlou fyzickou námahou. Příznaky jsou:

První pomoc

Ukázky naléhavých situací

Dodatek 1 - Jak předejít nalehavým situacím

Zavolejte veterináře

Dostane-li se Váš pes do naléhavé situace, i přesto, že mu poskytnete první pomoc, jej nechte vyšetřit veterinářem. I při lehčích účazech můžete přehlédnout vážné zranění.

Elektrické nebezpečí

Elektrické vedení a šňůry by měly být pečlivě odstraněny z dosahu psa. Pes může z nudy nebo hravosti začít šňůru kousat, čímž dochází k vážným popáleninám v okolí tlamy. Nikdy nezapomeňte ještě před poskytnutím první pomoci vytáhnout šňůru ze zásuvky.

Prohlídky

Nezapomeňte vzít Vašeho psa nejméně jednou za rok na prohlídku k veterináři. Snažte se odhalit problém, ještě něž se objeví.

Strava

Nikdy nekrmte psa zbytky ze stolu, jsou většinou tučné. Dávejte mu buď běžné granulované výrobky, nebo se poraďte s veterinářem. Nezapomínejte na dostatek čerstvé vody a s tréninkem počkejte nejméně dvě hodiny po jídle.

Jedy

Čistící prostředky, saponáty, prášky a léky uchovávejte mimo dosah psa nebo v zamčené skříňce. Většina domácích čistících prostředků by mu mohla ublížit stejně jako domácí rostliny (viz tabulky). Nikdy psovi nepodávejte lék bez doporučení veterináře.

Omezení

Jste-li se psem mimo domov, držte jej na vodítku. Proběhnout jej nechávejte jen v oploceném prostoru.

Odpadky

Udržujte čistotu v domě i kolem něj.

Cestování

Chcete-li se psem cestovat, měli byste si pořídit přepravku nebo klec. Nikdy svému psovi nedovolte vystrkovat hlavu ven z okénka a nikdy jej nepřevážejte na otevřeném nákladním prostoru automobilu.

Počasí

Je-li horké léto, musíte Vašemu psovi umožnit přístup do stínu, ke studené vodě a na čerstvý vzduch. Nenechávejte jej v autě. Pokud je to nutné, potom jen na velmi krátkou dobu, nechte alespoň pootevřené okénko a parkujte ve stínu.

V zimě nezapomeňte Vašemu psovi očistit tlapy od soli, pokud jste s ním chodili po posypané vozovce nebo chodníku.

Dodatek 1 - Jak předejít nalehavým situacím

Při podávání kapek bude snadnější pokusit se je smíchat s jeho oblíbeným jídlem. Pokud se Vám to nepodaří, pak použijte plastické lékařské kapátko, jsou kalibrována po lžících a jsou k dostání v každé lékarně. Natáhněte do kapátka tekutinu a nakapejte ji psovi na jazyk.

Má-li Váš pes dosta pilulky, pak se je opět pokuste zamíchat do jídla. Pokud se Vám to nepodaří, přidržte mu tlamu otevřenou a vhoďte mu prášky do krku. Chcete-li psovi polknutí pilulek usnadnit, namočte je do medu. Jakmile má pilulky v krku, promasírujte mu hrdlo, čímž napomůžete spolknutí prášků.

Nikdy nepodávejte léky aplikované ústy psovi, který zvrací, je v bezvědomí nebo se dusí. Před jakmkoli podáním léku se poraďte s veterinářem.

Antibiotika
Aspirin
Dávivý sirup
Peroxid vodíku
Rostlinný olej
Živočišné uhlí